EcoAndMore ubranka dla dzieci
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku
Wyszukiwarka

Newsletter
Wpisz swój adres email:
polityka prywatności

Nowości

Regulamin

 REGULAMIN HURTOWNI ECOANDMORE.PL

Hurtownia ekologiczna ecoandmore.pl działająca pod adresami ecoandmore.pl prowadzona jest przez spółkę Eco and More Sp. z o.o., NIP 525 251 92 73, z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 84/86 W5 (dalej "Spółka").

I. DANE KONTAKTOWE

Eco and More Sp. z o. o.
Ul. Wolska 84/86 W5
01-141 Warszawa
email: 
biuro@ecoandmore.pl
tel: +48 663 330 216
Rachunek bankowy: Bank Handlowy S.A. 83 35 1030 0019 0109 8530 0036 0915

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Hurtownia Eco and More (dalej "Hurtownia"), prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu na terytorium całej Polski. Istnieje możliwość dostarczenia zamówionego towaru poza terytorium Polski po uprzednim uzgodnieniu z Hurtownią warunków i kosztów realizacji dostawy.

2. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem  wybranych firm kurierskich.

3. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym cenniki towarów nie stanowią ze strony Hurtowni oferty do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

4. Zamówienia mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej (dalej "Klient").

5. Informacje zawarte na stronie internetowej Hurtowni dotyczące towaru – takie jak: opis, skład, waga opakowania i inne – pochodzą od producentów i dystrybutorów towarów. Hurtownia dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru i/lub instrukcją.

6. Zamówienia w Hurtowni można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw technicznych, które mogą występować niezależnie od Hurtowni.

7. Zamówienia są składane przez Klienta poprzez formularz zamówieniowy, który jest wypełniany przez Klienta Hurtowni w trakcie robienia zakupów.

8. Dla skuteczności dokonania zamówienia jest wymagane założenie konta w Hurtowni i podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt z Klientem i wysyłkę towaru do Klienta. Klient zakładając konto w Hurtowni podaje login i hasło dostępu do swojego konta. Login i hasło mają charakter poufny.

9. Warunkiem realizacji zamówienia przez Hurtownię jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na Stronie Internetowej Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty e-mail. Otrzymana wiadomość e-mail jest równocześnie potwierdzeniem, że zamówienie zostało zarejestrowane i dotarło do obsługi Hurtowni.

10. Klient w formularzu zamówienia wskazuje: zamawiane towary, adres dostawy, dane do wystawienia paragonu lub faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz ewentualne dodatkowe informacje. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu do dostawy, telefonu oraz adresu e-mail.

11. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „zrealizowane”. Po zakończeniu procesu opisanego w  punktach powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Hurtownią, a Kupującym – Klientem. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

12. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od daty wysłania wszystkich towarów z danego zamówienia Klienta.

13. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu nadania przesyłki przez Hurtownię. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Hurtownią drogą poczty elektronicznej na adres biuro@ecoandmore.pl bądź telefonicznie 663 330 216. Potwierdzeniem skutecznej zmiany lub wycofania zlecenia jest otrzymanie przez Klienta wiadomości na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

14. Zamówienia, dla których wybrano formę płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem platformy internetowej, nieopłacone w ciągu 14 dni od ich złożenia będą automatycznie anulowane.

15. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Hurtowni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o dostępnym dla Klienta sposobie jego dalszej realizacji (wstrzymanie całego zamówienia do czasu uzupełnienia stanów magazynowych, częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Hurtownia jest zobowiązana do wykonania umowy najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

III. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana w Hurtowni przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, wprowadzania nowych towarów do oferty i do organizowania czasowych promocji na towary. Wskazane zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych przez Hurtownię do realizacji.

4. Ceny towarów objętych promocją obowiązują od rozpoczęcia do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie ważnego zamówienia w czasie trwania promocji. Zamówienia złożone przed lub po terminie obowiązywania promocji są realizowane według oferty nieuwzględniającej promocji.

5. Promocje nie łączą się ze sobą, chyba że taka informacja zostanie pisemnie zmieniona przez obsługę Hurtowni.

6. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy, które ponosi Klient. Koszty dostawy objęte są w odrębnym cenniku.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. PRZELEWEM BANKOWYM - wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nieprzekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia (po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane). Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Hurtowni. Przelewy bankowe należy kierować na rachunek Hurtowni:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) 35 1030 0019 0109 8530 0036 0915

W tytule przelewu należy koniecznie podać numer zamówienia lub numer faktury.

b. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze osobistym. ul. Wolska 84/86, budynek B, brama W5, 01-141 Warszawa (odbiór możliwy tylko w godzinach 14:00-16:00, przepraszamy ale w innych godzinach towar nie może być wydany)

2. Trzy pierwsze zamówienie i do osiągnięcia obrotu 3000 zł netto opłacane są na podstawie faktury pro-forma (nie obowiązuje wówczas dodatkowy rabat za przedpłatę).

3. Trzy kolejne zamówienia i po przekroczeniu łącznego obrotu 3000 zł netto kredytowane są na 7 dni (nie obowiązuje wówczas dodatkowy rabat za przedpłatę).

4. Każde następne zamówienie płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury (nie obowiązuje wówczas dodatkowy rabat za przedpłatę).

5. STATUS KLIENTA ZAUFANEGO

Status nadawany przez administratora strony Klientom, którzy złożyli przynajmniej trzy zamówienia za minimum 3000zł netto. Status może utracić każdy klient, który nie reguluje w terminie płatności skredytowanych. 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się na następny dzień pracujący dla Hurtowni po dopełnieniu formalności przez Klienta, tzn. poprawnego wypełniania formularza zamówienia oraz jego potwierdzenia mailowego (w przypadku przedpłaty na konto).

2. Czas realizacji zlecenia jest uzależniony od dostępności zamówionego towaru w magazynie. Klient, po poprawnym złożeniu zamówienia, otrzymuje wiadomość przyjęcia zamówienia do realizacji oraz szacowany czas przygotowania do wysyłki oraz szacowany czas dostawy.

3. Realizacja zamówienia:

a) Zamówienia opłacone na podstawie faktury pro-forma wysyłamy po zaksięgowaniu się płatności (lub po otrzymaniu potwierdzenia bankowego od zamawiającego)

b) Zamówienia z odroczonym terminem płatności złożone i potwierdzone do godziny 11:30 wysyłamy tego samego dnia

4. Przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Hurtownię.

5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.

6. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7. Minimum logistyczne 250 zł netto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

8. Koszty wysyłki:

Kurierem - realizacja ~1 dzień roboczy - cena 20 zł brutto - gratis powyżej 700 zł netto

Odbiór osobisty - ul. Wolska 84/86, budynek B, brama W5, 01-141 Warszawa (odbiór możliwy tylko w godzinach 14:00-16:00, przepraszamy ale w innych godzinach towar nie może być wydany)

9. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sklep zaleca sporządzić protokół szkody.

VI. REKLAMACJE

1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 VI 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.

3. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Wszelkie pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji należy kierować na adres email: biuro@ecoandmore.pl.

VIII. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Hurtowni są przetwarzane przez spółkę Eco and More Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Eco and More Sp. z o.o. i stanowiąca jej własność  Hurtownia zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o  ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

3. Składając zamówienie w Hurtowni, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Hurtowni oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

4. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego Hurtowni w celu realizacji umowy i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz do ich usunięcia.

5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Hurtownię w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Hurtowni.

6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

IX. POLITYKA COOKIES 

1. Hurtownia nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Hurtownii przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Hurtowni. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Hurtowni pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Hurtowni tj. spółka Eco and More Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

·         dostosowania zawartości stron internetowych Hurtowni do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

·         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Hurtowni korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

·         utrzymanie sesji Klientów Hurtowni (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Hurtowni ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Hurtowni stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

6. Aby zoptymalizować działanie strony internetowej, zapamiętuje ona dane o korzystaniu z ze strony. Będziemy przechowywali takie dane jedynie tak długo, jak będą one potrzebne do korzystania przez Klienta z naszej strony internetowej. Jesteśmy jednak zobowiązani do przechowywania powyższych danych do wykrywania oszustw, nawet po zaprzestaniu korzystania przez Klienta ze strony.

7. W ramach Hurtowni stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

·         "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Hurtowni, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

·         pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Hurtowni;

·         "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Hurtowni;

·         "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

·         "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Hurtowni mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Hurtowni informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Sklepu.

11. Od chwili zapoznania się z niniejszym dokumentem, każda decyzja Klienta, w tym także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie plików „cookie”, traktowana jest jako wyraz świadomego aktu woli tj. jako wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookie” w zakresie w jakim pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Hurtowni. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przy odbiorze przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu spisanego w obecności pracownika/reprezentanta firmy wysyłkowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 stycznia 2014 roku.

drukuj  
Strona główna    :   Regulamin    :   Polityka prywatności    :   Pomoc    :   Firmy    :   Kontakt    :   Mapa strony
Copyright 2018 Eco and More Sp. z o.o-hurtownia z ekologicznymi kosmetykami, środkami czystości, pieluszkami wielorazowymi i akcesoriami dla dzieci.
Marki: Alphanova Bebe, Beaming Baby, Bentley Organic, Close, Ecozone i Simply Gentle.